Daszki do słupków < Oferta

  • Daszki oznaczeniowe GD 1110

     

           Do oznaczania przebiegu tras rurociągów oferujemy Państwu do stosowania na słupki znacznikowe i znacznikowo - pomiarowe daszki t. GD 1110, które spełniają następujące funkcje:

             wyznaczania trasy przebiegu rurociągu z lotu helikoptera - szczególnie w nocy,

             informacyjną poprzez możliwość naklejenia na daszek odpowiednich znaków i symboli a tym samym szybkiej identyfikacji szukanego miejsca na rurociągu.